Lühitutvustus
Ettevõte EZ Rulo OÜ on saanud starditoetuse summas 14 901 eurot, mille raames suurendati ettevõtte tootmisvõimust ja arendati äritegevust
Projekt
EU52104